Potomstvo šarenog štakora

Jednog dana želite imati bebe štakora ili čak i uzgajati?

Ako želite profesionalno uzgajati, onda bi prvo trebali dugo imati štakore kao ljubimce. Morate životinje jako dobro upoznati i svaku promjenu u ponašanju odmah znati prepoznati. Isto tako je za uspješni uzgoj od velikog značaja opširno i detaljno znanje o genetici i rasama. Uzgoj ne znači samo ostaviti mužjaka i ženku zajedno i promatrati što će se desiti. Ima više nego dosta štakora koji čekaju na novi dom i dovoljan broj razloga koji govore protiv nekontroliranog i neplanskog razmnožavanja štakora.

Kao prvo

Imajte na umu da su slatke bebe samo kratko vrijeme slake bebe, ali prilično dugo odrasli štakori i da eventualno nećete moći sve zadržati kod sebe. Potreban vam je dodatni kavez za odvajanje životinja po spolu i još kaveza za eventualno držanje životinja koje se ne slažu sa ostalima, ili za grupe mladih životinja. Svi ti kavezi moraju odgovarati preporučenim mjerama.

Štakore udomiti je prilično teško, jer se odgovorne ljubitelje štakora jako rijetko može naći, koji vašim štakorima mogu pružiti lijep život. Preko oglasa se često mogu naći štakori za udomljavanje, jer ih njihovi vlasnici nisu odvojili prema spolu, pa čak i već skotne ženke budu udomljavanje. Stoga, ako želite samo jednom imati potomstvo, raspitajte se prvo po oglasima ili azilima, da li čekaju skotne ženke na udomljavanje.

Prije nego se odlučite na potomstvo, osigurajte im već unaprijed dobre ruke.

Najbliža trgovina ljubimcima nije najbolje rješenje, jer u njoj najčešće završe kao hrana za reptile i vaše slatke bebe napune želudac neke zmije.

Prvi i najvažniji uvjet za parenje štakora je da su oba roditelja zdrava i u najboljoj kondiciji, ne prenose neke bolesti, i nisu iz incestualnog legla. Jedinke sa urođenim manama nije poželjno razmnožavati.

Da li ste spremni na:

--> Za vrijeme i nakon skotnosti može doći do komplikacija - da li ste spremni snositi veterinarske troškove?

--> Također može doći do smrti majke i beba, da li se možete sa takvim gubitkom nositi?

--> Majka može pri okotu uginuti, morati ćete onda mlade ručno podizati - da li ste spremni na to i imate vremena?

Još prije dolaska mladih na svijet morate promisliti kako dalje.

Ako imate namjeru stalno par štakora držati zajedno, imajte na umu da je ženka svakih 4-5 dana cca 6 sati spremna na parenje i nakon skotnosti od cca 21 dan, donese 8-14 mladih ili više na svijet, i nakon idućih 21 dan ponovo može okotiti. Brzina razmnožavanja može jako lako izmaknuti kontroli.

Mlade životinje morate najranije u dobi od 4,5 tjedana, najkasnije nakon 5 tjedana odvojiti po spolovima kako bi spriječili da sinovi napare majku. Ovakav incest dovodi do oštećenja okota. Upravo 4.ti tjedan je važan za učenje socijalnog kontakta od majke.

Osnovni uvjeti

Razmak među žicama od kaveza za uzgoj mladih ne smije biti širi od 1, maksimalno 1,2 cm. Morate ukloniti sve otvorene zdjelice za vodu jer se u njima mogu mladi utopiti. Etaže smiju biti samo posve zatvorene, jer mladi ne smiju pasti sa višeg od 20 cm. Naročito u velikim grupama se buduće majke moraju imati mogućnosti povući daleko od ostalih, dakle, nastamba za uzgoj mladih mora biti puno veća od standardnog kaveza. U nastambi mora biti više kućica nego što je štakora, idealno bi bilo imati kućice sa krovom koji se može skidati, kako bi leglo mogli neupadljivo kontrolirati.

Parenje

Kada ste si nabavili ili uspješno združili par štakora, uskoro će doći i do parenja. Kad je ženka spremna, to pokazuje mužjaku mirisnim signalima i specijalnim pokretima. Životinje se onda pare 200-500 puta unutar kratkog vremena. Od tog trena više nema povratka i mladi su na putu.
Da je ženka spremna na parenje, prepoznati ćete kad je gladite preko leđa, podigne glavicu i pozadinu. Tijelom vibrira, a ušima maše. Ženke postanu dodatno spremne kada naiđu na mužjaka.

Okot i podizanje

Najčešće se kratko prije okota primjeti da je ženka skotna, po pojačanoj gradnji gnijezda, nateknuću bradavica, nešto povećanom kruškolikom trbuhu, ili ako očekuje malo leglo, onda čak ni po tome. Ženka postaje sve tromija, više vremena provodi gradeći veće gnijezdo i jede skoro duplo više. Sada bi joj najbolje bilo skroz dolje u nastambi ponuditi kućicu za okot, u koju se može samo od gore ući, kako mladi ne bi iz nje isplazili, i dati joj dovoljno materijala za gnijezdo, kao kuhinjske papirnate ručnike, wc papira, koliko god želi.

Roditelje razdvojite još prije okota, najkasnije 19.ti dan nakon parenja, jer se ženka odmah nakon okota može ponovo spariti.

I kastrirani mužjaci napadaju mlade, tako da je veliki oprez potreban. Ostale ženke mogu ostati u kavezu, u najboljem slučaju će pomagati majci kod odgoja mladih, a u normalnom slučaju se ne zanimaju previše za mlade. Ako pak buduća majka pokaže znakove agresije prema ostalim štakorima, i masivno se povlači, najbolje bi joj bilo dati vlastiti kavez na raspolaganje.

Buduća majka i dalje treba svakodnevno kretanje i puštanje na slobodu, ali mora i sama moći vratiti se svojem okotu. Inače, nemojte raditi promjene u kavezu, i dajte joj puno mira. Ona točno zna šta mora prije i poslije okota raditi.

Oprez pri podizanju skotnih štakorica. Kako ne bi mlade u trbuhu povrijedili, nemojte ženku nikada hvatati ni držati za trbuh. Ako je treba podignuti, mora sa sve četiri šape stajati na podlozi.

Skotnost traje 20-22 dana.
Skotne ženke su nešto agresivnije. Može se desiti da vas inače mirna i pitoma ženka, ugrize.
Buduće majke imaju povišenu potrebu za bjelančevinama i mineralima, dajte im stoga bogatu i raznoliku hranu. Nudite im nešto više suhe hrane, i prije svega povrće i zelenilo. Bjelanćevine su im potrebne za vrijeme trudnoće i naročito nakon okota.
Nemojte im davati pre masnu hranu i ne previše izvora proteina, inaće će plodovi biti preveliki i doći će do komplikacija pri okotu.

Kratko nakon okota kavez više ne bi smjeli čistiti, već tek 5 dana poslije okota. Mokri i vlažni materijal za gnijezdo je potrebno oprezno ukloniti i dodati novi, ali izvan gnijezda.

Okot se odvija najčešće noću i traje nekih 20 minuta. Ako nakon 1 sat još uvijek nije gotov, morate odmah kontaktirati veterinara. Većina veterinara tada nažalost ne dolazi u kuću, a transport bi mogao biti po život opasan.

Svaku bebu prihvati majka, prekine pupkovinu i odmah ga oslobodi od posteljice i lizanjem osuši.

Pri okotu se ženku ne smije smetati. Za nju okot znači stres i puno posla.

Snažno lizanje, čišćenje mladih direktno nakon okota ima više razloga:

 • mlade očistiti
 • cirkulaciju potaknuti i krvotok pokrenuti
 • majka i beba na taj način stvaraju vezu izmjenom mirisa

Ženka pojede posteljicu i sve nakon okota.

Mladi dolaze na svijet goli i slijepi, te sa zatvorenim ušima, ostaju u gnijezdu dugo i do 30-tog dana sišu. Glasaju se tihim cvilenjem, pištanjem. Na svijet može doći 8-14, kao i više ili manje mladih.

Nakon okota morate pregledati gnijezdo i eventualne mrtve mlade ukloniti. Najbolje onda kada je majka vani. Pregledajte pažljivo i ženku. Oprez: mladi se smiju tek nakon 5-og dana života dirati, inaće ih neke majke odbace!

Važno!

Štakorice ponekad pojedu svoje mlade. To ima slijedeće uzroke:

 • ženka ima nedostatak bjelanćevina i/ili minerala
 • mladi po okotu nisu sposobni za život. Ako mlado po okotu ne ispusti glasni zvuk, majka će ga pojesti.
 • majku se previše ometa, ne nalazi mira, nesigurna je i pojesti će mlade od straha
 • majka je neiskusna i ne zna što treba sa okotom
 • majka je u stresu, jer je eventualno kavez prepun, gnijezdo previsoko, nema kućicu ni gnijezdo i sl.

Razvoj mladih

 • prvi dan mladi već imaju razvijen njuh
 • do trećeg dana su posve goli, od trećeg dana počinju rasti dlačice i pokazuje se oznaka krzna
 • od petog dana ih se smije par minuta gladiti i tiho im se pričati kako bi se naviknuli na glas, ali samo ako to majka dozvoli. Iako uši još nisu otvorene, mogu nešto čuti. Od sada na dalje, 1-2x na dan, uzmite mlade na ruku, najbolje sa dva prsta oko prsnog koša.
 • od osmog dana počinju mladi plaziti, sada je naročito važna zaštita od pada. Na ženkama se sise dobro raspoznaju.
 • od 12-tog dana se otvaraju uši
 • od 14-tog dana su oči otvorene. Mladi počinju sami istraživati svoju okolinu i igraju se sa braćom i sestrama, pa je moguće započeti intezivnije bavljenje sa mladima.
 • od 22-gog dana su posve samostalni i započinju jesti čvrstu hranu, ali ih majka doji još do 30-tog dana. Krzno se posve formiralo.
 • od 32-gog dana počinju mužjaci biti spolno zreli i potrebno ih je najkasnije sa 35 dana odvojiti od majke. Ženke bi morale ostati najmanje 6 tjedana sa majkom. Upravo 4-ti tjedan je najvažniji za učenje socijalnih odnosa. Stoga ih nemojte prerano odvajati, a mužjake odvojite od majke i sestara samo sa mrežom za odvajanje tako da ostanu u vidnom i slušnom kontaktu, te se mogu njušiti.

Nakon odvajanja, počinju se stvarati prijateljske grupe među mladima, 2 ili 3 mlada su uvijek zajedno, oni bi i kod udomljavanja trebali ostati skupa.

Ima i mladih koji se posebno vežu za oca ili majku, na to bi isto trebalo obratiti pažnju. Udomljavati bi ih trebalo sa najmanje 6 tjedana, do onda im je još kontakt sa roditeljima neophodan kako bi od njih naučili najvažnije obrasce ponašanja.

Pripazite: otac ali i ostali mužjaci smiju samo onda ostati sa majkom i mladima, ako su kastrirani, jer majka odmah nakon okota može ostati skotna. Pritom treba paziti na činjenicu da su mužjaci još 6 tjedana nakon kastracije sposobni oploditi.
Mladi po ulasku u spolnu zrelost se ne smiju stavljati kod oca koji odvojeno živi, jer ih on kao svoje ne prepoznaje i mogao bi slabe životinjice ozlijediti ili ubiti. Mladi mužjaci smiju tek od 10-tog tjedna života k ocu.

Zbog visoke smrtnosti ovih životinja, potrebno je udomljavati grupe od najmanje 3 životinje. U slučaju da jedna ranije ugine, ne ostaje jedna sama.

Ženke koje su dulje ostale sa majkom i pomogle kod uzgoja idućeg legla su puno mirnije i sigurnije kada i same dobiju leglo.

 

 

..:Home:.. ..:Informacije:.. ..:Anatomija:.. ..:Nabavka:.. ..:Ponašanje:.. ..:Smještaj:.. ..:Prehrana:.. ..:Zabava:.. ..:Društvo:.. ..:Potomstvo:.. ..:Zdravlje:.. ..:Apoteka:.. ..:FAQ:.. ..:Starost:..